• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

نرم افزارقراردادی حامی

قیمت با تخفیف 25000 تومان
 قابل اجرا بر روی ویندوز
xp - 7

 

به نام ایزد یکتا

داوری

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله ی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی . در قانون آیین دادرسی مدنی ایران ، فصل هفتم از ماده 454 تا ماده 501 به بحث داوری اختصاص داده شده است . مطابق ماده 477 قانون مزبور ، داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ، ولی می بایستی مقررات داوری مندرج در مواد 454 تا ماده 501 را رعایت نمایند . لذا عدم رعایت این مقررات ، ممکن است موجب ابطال رأی داوری توسط دادگاه گردد .

امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی ، داوری به عنوان مکانیسمی قابل اعتماد جهت حل وفصل اختلافات تجاری پذیرفته شده است . مزایایی که برای داوری می توان برشمرد عبارتند از :

1- سرعت رسیدگی : دعاوی مطروحه در دادگاههای دادگستری ، با توجه به کثرت پرونده های ارجاعی و همچنین حکومت قواعد دست و پاگیر و خاص آیین دادرسی جهت طرح خواسته و دعوت طرفین و ابلاغ ها ، معمولاً با اطاله دادرسی مواجه می گردند ، مضافاً اینکه رأی دادگاه بدوی در اکثر موارد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد . همچنین اشخاص آشنا به قواعد آیین دادرسی مدنی ، می توانند با تمسک به شیوه های گوناگون از جمله واخواهی و طرح ناقص ادعا ، موجبات تطویل دادرسی را بعضاً تا سالها فراهم نمایند . داوری با توجه به ماهیتی که دارد ، عاری از قواعد خشک و دست و پاگیر آیین دادرسی بوده و داور یا داوران می توانند با تنظیم مکانیسمی دقیق ، نهایتاً ظرف مدت چند ماه ، رأی خود را صادر و به شیوه ای سریع از قبیل پست سفارشی ، به طرفین ابلاغ نمایند . از سویی رأی داوری قطعی و لازم الاجرا بوده و همانند احکام دادگاهها اجرا می شود .

2- طرفین اختلاف می توانند با توجه به موضوع تخصصی خویش ، داوری که در آن زمینه تخصص دارد تعیین نموده و بدین ترتیب ، مطمئن گردند که به نحو مقتضی از ایشان احقاق حق می گردد . برخلاف دادگاهها که چنین امکانی برای ایشان وجود ندارد .

3- در داوری ، معمولاً اختلافات طرفین به شیوه ی مسالمت آمیزی حل وفصل شده و روابط کاری طرفین در آینده برقرار خواهد بود .

4- رسیدگیهای دادگاهها معمولاً علنی است و موجب افشای اطلاعات محرمانه ی طرفین می گردد ، مضافاً اینکه افشای اختلاف بین طرفین ، ممکن است به روابط کاری ایشان با اشخاص ثالث و نهایتاً اعتبار ایشان خدشه وارد نماید . در داوری این مشکل وجود نداشته و تمامی مراحل داوری به صورت مجرمانه انجام می گردد .

5 - بی طرفی در داوری به صورت کامل اجرا می گردد ، چرا که داوران به هیچ مرجعی وابسته نبوده و در رویه ای عادی ، هیچ شخصی نمی تواند بر ایشان اعمال نفوذ نماید .

البته چنانچه از داوران متخصص و آشنای به قواعد داوری استفاده نگردد ، میمکن است لطمات جبران ناپذیری به شخص ذیحق وارد آورد ، لذا در این مورد بهتر است به مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که به صورت تخصصی ، در زمینه داوری فعالیت می نماید مراجعه نمود تا حقی از طرفیت تضییع نگردد . نشانی اینترنتی این مرکز در زیر آورده شده است .

http://www.arbitration.ir

موسسه حقوقی حامی بینا با بهره گیری از وکلای متخصص در زمینه داوری آمادگی کامل جهت وکالت در پرونده های داوری را دارد .

اعضای حاضر

ما 23 مهمان آنلاین داریم