تماس با موسسه حقوقی حامی بینا


نشانی : تهران - خیابان استاد مطهری -خیابان منصور - روبروی اورژانس بیمارستان توس - شماره 27 - واحد سوم

کدپستی : 47314 - 15969

شماره تماس جهت تعیین وقت مشاوره : 88891904  -  88891738

تلفن : 88708410  - 88559153 - 88559245

فکس : 88725390

( ساعات پذیرایی همه روزه به استثنای روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل رسمی از ساعت 14 الی 18 )

E-mail : info @ hamylaw.com