• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

نرم افزارقراردادی حامی

قیمت با تخفیف 25000 تومان
 قابل اجرا بر روی ویندوز
xp - 7

به نام ایزد دانا

شیوه طرح دعاوی پیمانکاری ( بخش دوم )

( نویسنده : رسول اوجاقلو  - وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

پس از اظهارنظرکارشناس ، نظریه وی طبق دستور قاضی دادگاه به طرفین ابلاغ می گردد تا چنانچه اعتراضی دارند ، بصورت مستدل و مستند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس ، اعتراض خویش را به دادگاه اعلام دارند     .

بطور معمول نظریه کارشناس مورد اعتراض یکی از طرفین پرونده قرار می گیرد . چنانچه این اعتراض موجه و مستند باشد ، پرونده به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع می گردد و این رویه ادامه می یابد تا رئیس دادگاه در مورد نظریه ابرازی کارشناسی به اقناع وجدانی برسد . بدین سان احتمال دارد پرونده ای حتی به هیأت 7 نفره و حتی بیشتر نیز ارجاع گردد . تعداد کارشناسان انتخابی نیز که به قید قرعه از بین کارشناسان متخصص در رشته راه و ساختمان و یا امور مالی تعیین می گردند نیز باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر بین ایشان ، نظر اکثریت بدست آید     .

طرفی که به نظر کارشناس اعتراض دارد ، می بایستی دقت نماید که به صرف بیان اعتراض بسنده ننماید و دلایل و مستندات اعتراض خویش را نیز بصورت مبسوط بیان دارد ، چرا که در غیر این صورت ، به احتمال بسیار قوی ، اعتراض وی توسط قاضی پرونده رد می گردد     .

در مورد داوری نیز باید گفت که داور پرونده ، مکلف به رعایت قواعد آیین دادرسی نبوده و به همین دلیل ، داور می تواند پس از وصول نظریه کارشناس ، چنانچه نظر کارشناس را درست و منطبق با اوضاع و احوال دعوای مطروحه یافت ، بدون ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین ، طبق آن رأی داوری خود را صادر نماید . لذا در مورد داوری ، می بایستی تمامی مستندات و دلایل فنی و حقوقی به کارشناس ارائه گردد تانظریه صادره ، حداکثر خواسته طرف ذیحق را تأمین نماید     .

رأی صادره از دادگاه ، ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به هریک از طرفین ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد . در این مرحله شخص معترض می بایستی اعتراض خویش را بصورت مکتوب و به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه تهیه و به دفتر دادگاه بدوی صادرکننده رأی تقدیم دارد . دفتر دادگاه بدوی چنانچه مدارک اعتراض کامل باشد ، یک نسخه از آن را به طرف مقابل ( تجدیدنظرخوانده ) ارسال می دارد تا پاسخ خود را به ادعاهای مطروحه ، ظرف حداکثر 10 روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه بدوی ارائه نماید     .

لازم به ذکر است هزینه تجدیدنظر خواهی در دعاوی مالی در حال حاضر چهار درصد مبلغ مندرج در حکم دادگاه بدوی می باشد . البته احتمال دارد شخص فقط نسبت به بخشی از حکم صادره معترض باشد که در این صورت فقط هزینه دادرسی آن بخش را پرداخت خواهد کرد     .

پس از اعتراض و وصول پاسخ طرف مقابل ، پرونده به دادگاه تجدیدنظراستان ارسال و به یکی از شعب دادگاه مزبور ارجاع می گردد . معمولاً رسیدگی دادگاه تجدیدنظر غیرحضوری و براساس اطلاعات و مدارک موجود در پرونده انجام می پذیرد ، مگر اینکه بنابر تشخیص قضات تجدیدنظر ( که از یک رئیس و دو مستشار تشکیل شده و با حضور دو نفر از ایشان جلسات رسمیت می یابد )  حضور طرفین برای ادای توضیحات ضروری باشد که در این صورت دادگاه تجدیدنظر اقدام به تشکیل جلسه خواهد کرد     .

پس از ختم رسیدگی ، دادگاه تجدیدنظر حکم خویش را صادر می نماید که در این حالت رأی صادره قطعی و لازم الاجراء خواهد بود     .

از سوی دیگر رأی داوری پس از صدور ، غیرقابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد . البته این رأی در موارد خاصی قابل ابطال خواهد بود که در بخش بعدی این مقاله ، به آن خواهیم پرداخت     .

لطفاً با ما همراه بوده و از تجربیات و نظرات خویش در راستای غنای بیشتر مطالب سایت ، ما را بهره مند نمایید     .

لطفاً ادامه مطلب را در بخش سوم  این مقاله پیگیری نمایید . همچنان ما را از نظرات خویش در مورد مطالب ارائه شده بهره مند نمایید . 

وکلای موسسه حقوق حامی بینا با بهره گیری از تجارب گرانبهایی که در پرونده های متعدد پیمانکاری ، بدست آورده اند ، آماده ارائه مشاوره و انجام وکالت در دعاوی و اختلافات پیمانکاری می باشند .

جهت تعیین وقت مشاوره با آقای رسول اوجاقلو ( وکیل پایه یک دادگستری و مشاور درحقوق پیمانکاری ) با شماره های زیر تماس بگیرید :

88891904     -     88891738

هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده ممنوع بوده و با متخلفین مطابق مقررات برخورد خواهد شد

اعضای حاضر

ما 40 مهمان آنلاین داریم