• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

نرم افزارقراردادی حامی

قیمت با تخفیف 25000 تومان
 قابل اجرا بر روی ویندوز
xp - 7

 

فنون ارتباطی موثر(برگرفته از کتاب ارتباط موثر نوشته رابرت هلر، ترجمه آقاي سعيدميرزايي انتشارات سارگل )

1) کارکنان ومديران شرکت را به بهسازي کليه انواع ارتباط تشويق کنيد .

2) به اين نکته توجه داشته باشيد که­کساني که به خوبي ارتباط برقرار مي­کنند ، معمولاً مديران بهتري مي­شوند .

3) هنگام تلاش براي غلبه برموانع طرف مقابل ، لحن انتقادي نداشته باشيد .

4) رسانه خودرا به دقت با پيام موردنظر هماهنگ کنيد .

5) هرجا که ممکن است از تصاويربراي برقراري ارتباط استفاده کنيد .

6) هنگام ايستادن درکنارديگران ، يک فاصله شخصي يک متري را با ايشان رعايت کنيد .

7) اگردلشوره ونگراني داريد ، يک نفس آهسته وعميق بکشيد تا آرام بگيريد .

8) مراقب باشيد چهره شما ناخواسته حالت خصمانه نداشته باشد .

9) برخي ايماءواشارات را جلوي آيينه با خودتمرين­کنيد وببينيد کداميک از آنها براي شما طبيعي­تر به نظرمي­رسند .

10) اگرسئوال خود رادرست مطرح کنيد ، جواب درست را خواهيدگرفت .

11) اگر فردي موقع صحبت اعتماد به نفس ندارد، سکوت کنيد تا به صحبت کردن تشويق شود .

12) ببينيد چه مي­گويد ، نبينيد که مي­گويد .

13) با فکر باز با صحبتها ونظرات افراد برخوردکنيد .

14) براي جلوگيري از هرگونه سوء تفاهم ، هرچه سريعتر قولها وتوافقات صورت گرفته را مکتوب کنيد .

15) اگر مي­خواهيد پاسخ مشخص بشنويد ، سئوال خود را مشخص مطرح کنيد .

16-هنر سئوال کردن در اين است که بدانيد چه سئوالي را به موقع بپرسيد .

17-قبل از شروع جلسه فهرستي از سئوالات مورد نظر تهيه کنيد .

18-زماني که مي خواهيد درباره سئوال بعدي خود فکر کنيد ، از مکث کردن واهمه نداشته باشيد .

19-براي ايجاد محيطي گرم ودوستانه تا آنجا که ممکن است با تن صداي طبيعي وعادي صحبت کنيد .

20-هنگام صحبت با افراد يا گوش کردن به حرف آنها به چشم هايشان نگاه کنيد ، بدن را راست وراحت نگهداريد و با دست هاي خود بازي نکنيد .

21-طرز لباس پوشيدن ونحوه ايستادن شما هميشه بر برداشت طرف مقابل تأثير مي گذارد .

از حالات مختلف بدن ، مي توان به نيات دروني شخص پي برد :

1-قوزکردن نشانه عدم اعتماد به نفس است ؛

2-نگاه غيرمستقيم نشان دهنده طفره رفتن است ؛

3-کشييدن گوش بيانگر ترديد و دودلي است ؛

4-خم کردن بدن به طرفين ، حاکي از عدم پذيرش صحبتهاي طرف مقابل است ؛

5-نگاه مستقيم ، نشان توجه است ؛

6-آزاد وراحت بودن دست وپا ، نشان دهنده نداشتن تنش است ؛

7-نگاه مستقيم ولبخند باز حاکي از توجه دوستانه است ؛

8-جلو دادن سينه وحالت باز بدن نشان دهنده اعتماد به نفس است ؛

9-گذاشتن دستها روي کمر بيانگر عزم راسخ وتوانايي کنترل است ؛

10-گذاشتن دست زير چانه نشان دهنده ارزيابي طرف مقابل است ؛

11-بالا رفتن ابروها نشانه علاقمندي به موضوع است ؛

12-اشاره با دست ، نشانه تأکيد بيشتراست ؛

13-دست حلقه شده به دور بدن ، شيوه اي براي دلگرم کردن خود است ؛

14-گازگرفتن خودکار ، حاکي از نگراني است ؛

15-ابروهاي گره خورده وچشمان بسته ، نشان دهنده ترديد است .

اعضای حاضر

ما 20 مهمان آنلاین داریم